ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် (၂၀၂၄ ခုနှစ်) လျှောက်ထားရာတွင် ပြင်ဆင်ထားရမည့် အချက်များ (အဆင့် - ၂ အတွက်) ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန်၏ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် (၂၀၂၄ ခုနှစ်) လျှောက်ထားမည့် ကျောင်းသား/သူများသည် အောက်ပါအဆင့်(၃) ဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။(၁) မြန်မာပညာရေးစနစ် (MES) တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် လျှောက်ထားမည့်ကျောင်းရွေးချယ်ခြင်း(၂) ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန်သို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊ ပညာရေးအထောက်အထားများ၊ ခံဝန်ချက် များနှင့်…

Continue ReadingAdmission Step-2 Guide