စစ်ကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းနေသော ဒေါ်ခင်မာမြင့်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် သတိပေးကြေညာခြင်း