စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် အတန်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသားများအား အမည်ပျက်စာရင်း သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း