အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်